CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Danh sách sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc

Danh sách sinh viên chưa đóng bảo hiểm y tế bắt buộc. Sinh viên phải liên hệ Trung tâm liên kết đào tạo đóng 458.000đ, sinh viên đã có thẻ bảo hiểm y tế thì photo và nộp cho Trung tâm liên kết.

Hạn chót thứ 4 ngày 09 tháng 11 năm 2016

Xem file chi tiết đính kèm...