CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Lịch học hệ Vừa làm vừa học HK1, 2017-2018 (mới cập nhật)

Lưu ý: Lịch học các lớp mới sẽ được công bố vào thứ 4 - 02/8/2017.

- Ban cán sự phải liên hệ CBGD trước 1 ngày
- Kiểm tra lịch học tại web Khoa mỗi tuần 1 lần
- Danh sách Ban cán sự và CB quản lý lớp sẽ đăng vào tuần sau.