CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo v/v kiểm tra sổ Đoàn viên và thu phí đoàn quý I, II năm 2014

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐÒAN KHOA KINH TẾ - QTKD

Số: 08.2014/ĐKKT

Cần Thơ, ngày 18  tháng 02  năm 2014

 


THÔNG BÁO

(V/v kiểm tra sổ Đoàn viên và thu phí đoàn quý I, II/2014)

Kính gửi: BCH các Chi Đoàn trực thuộc Khoa Kinh Tế - QTKD


I/. KIỂM TRA SỔ ĐOÀN:

Nhằm tạo điều kiện tốt cho Đoàn Khoa Kinh Tế - QTKD trong quản lý đoàn viên, thanh niên. Nay BCH Đoàn Khoa Kinh Tế - QTKD đề nghị BCH các chi đoàn tổ chức kiểm tra sổ Đoàn viên và nộp file danh sách đoàn viên (file excel). Thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

* Thời gian:

- K37: từ 14h đến 16h30 ngày 26/02/2014.

- K38: từ 14h đến 16h30 ngày 27/02/2014.

- K39: từ 14h đến 16h30 ngày 28/02/2014.

Địa điểm: văn phòng Đoàn Khoa Kinh Tế - QTKD.

* Lưu ý: Đối với các Chi đoàn Khóa 39 tách lớp, BCH mỗi chi đoàn lưu ý lập lại hộp thư điện tử và gởi xác nhận qua mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II/. ĐOÀN PHÍ QUÝ I,II/2014:

- Căn cứ vào số liệu tổng hợp đoàn phí của Đoàn Khoa Kinh Tế - QTKD.

- Căn cứ vào kế hoạch thu đoàn phí của Đoàn Khoa Kinh Tế - QTKD.

- Để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức và quản lý công tác đoàn vụ của Đoàn Khoa năm học 2014. Nay BCH Đoàn Khoa Kinh Tế - QTKD thông báo đến các chi đoàn trực thuộc tiến hành thu phí đoàn quý I, II năm 2014 và trích nộp đoàn phí về Văn Phòng Đoàn Khoa.

- Thời gian nộp: - K37: từ 14h đến 16h30 ngày 26/02/2014

- K38: từ 14h đến 16h30 ngày 27/04/2014

- K39: từ 14h đến 16h30 ngày 28/04/2014

-         Địa điểm: Văn phòng Đoàn Khoa Kinh Tế - QTKD.

-         Số tiền: 2.000đ/đoàn viên/quý.

-         Lưu ý: BCH mang theo giấy xác nhận đóng đoàn phí của quý III,IV/2013.

TM. BCH ĐOÀN KHOA KINH TẾ - QTKD

UVTV

 

PHÚ MY