CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Tuyển dụng: NHTM CP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Cần Thơ

Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày ký thông báo. Không có deadline tuyển dụng thường xuyên theo tiến độ mở các PGD của các Quận, huyện thuộc TP.Cần Thơ. Theo kế hoạch mở tổng cộng 13 PGD (tương ứng 13 Bưu cục thuộc Bưu điện). Đến nay LPB CNCT mở được 2 PGD.

Trong tháng 03 và tháng 04, nhu cầu tuyển dụng 7 – 10 người.

Xem file chi tiết đính kèm...