CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Tuyển dụng: NHTM CP Việt Nam Thịnh Vượng 15/4/2017

Tuyển dụng: tất cả các vị trí, tất cả các ngành Kinh tế. Sinh viên có nhu cầu tham gia tuyển dụng cung cấp thông tin đăng ký vào link bên dưới (hạn cuối: 9g00 - 14/04/2017).

Link đăng ký...

 

Thời gian và địa điểm tham dự phỏng vấn với Ngân Hàng:

- Thời gian: 7g45 - 15/04/2017 (sáng thứ bảy)

- Địa điểm: Hội trường Khoa Kinh tế.