CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Lịch học lớp Corebanking HK1 2017-2018

THÔNG BÁO
(Lịch học lớp Corebanking HK1 2017-2018)
 
Thân gửi các bạn sinh viên!
Lịch lớp Corebanking HK1 2017 - 2018 của các bạn sẽ được thông báo vào đầu tháng 9/2017. Lịch cụ thể sẽ được thông báo ở Bảng thông báo của Bộ môn Tài chính - Ngân hàng.