CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

 •     
 •     
 •     

Font Size

Cpanel

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

 

Họ và Tên

Môn giảng

Phan Anh Tú (TS, GV)

Trưởng Bộ môn

Thư ký Hội đồng Khoa học Khoa 

Cố vấn CLB Học thuật Chi đoàn cán bộ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • Kinh tế quốc tế
 • Đầu tư quốc tế
 • Kinh doanh quốc tế 2
 • Khởi sự doanh nghiệp
 • Kỹ năng giao tiếp (MG)

Phan Thị Ngọc Khuyên (ThS, GVC)

Phó Trưởng Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • Kinh tế đối ngoại
 • Lý thuyết và chính sách thương mại
 • Quy hoạch tuyến tính (MG)

Võ Văn Dứt (TS, GV)

Phó Trưởng Bộ môn

Trợ lý Hợp tác quốc tế

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • Kinh doanh quốc tế
 • Quản trị tài chính công ty đa quốc gia
 • Đầu tư quốc tế
 • Tài chính quốc tế (MG)

Nguyễn Đinh Yến Oanh (ThS, GV)

Thư ký Trưởng Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • Thương mại điện tử
 • Kinh doanh quốc tế 2
 • Đàm phán kinh doanh quốc tế
 • Nguyên lý thống kê kinh tế (MG)

Trương Khánh Vĩnh Xuyên (ThS, GV)

Tổ trưởng Tổ Công đoàn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • Kinh tế quốc tế
 • Kinh tế đối ngoại
 • Kinh doanh quốc tế
 • Kinh doanh toàn cầu

Lê Trần Thiên Ý (ThS, GV)

Tổ phó Tổ Công đoàn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • Nghiệp vụ ngoại thương
 • Nghiệp vụ ngoại thương 2
 • Thương mại điện tử
 • Nguyên lý thống kê kinh tế (MG)

Nguyễn Xuân Vinh (ThS, GV)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • Kinh tế quốc tế
 • Đầu tư quốc tế
 • Kinh doanh toàn cầu
 • Kinh tế công cộng (MG)

Đinh Thị Lệ Trinh (ThS, GV)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • Kinh doanh quốc tế
 • Kinh doanh quốc tế 2
 • Vận tải và bảo hiểm ngoại thương
 • Đàm phán kinh doanh quốc tế
 • Nguyên lý thống kê kinh tế (MG)

Nguyễn Hồng Diễm (ThS, GV)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • Vận tải và bảo hiểm ngoại thương
 • Logistic trong ngoại thương
 • Quản trị tài chính công ty đa quốc gia
 • Nguyên lý thống kê kinh tế (MG)

Nguyễn Thị Lan Anh (ThS, GV)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • Kinh tế đối ngoại
 • Logistic trong ngoại thương
 • Lý thuyết và chính sách thương mại

Phạm Lê Đông Hậu (ThS, GV)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • Đàm phán kinh doanh quốc tế
 • Kinh doanh quốc tế
 • Kinh doanh quốc tế 2
 • Quản trị tài chính công ty đa quốc gia
 • Kinh tế vĩ mô 1 (MG)

Trần Thị Bạch Yến (ThS, GV)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • Nghiệp vụ ngoại thương
 • Kinh tế quốc tế
 • Kinh doanh quốc tế 2
 • Logistic trong ngoại thương
 • Kinh tế vi mô 1 (MG)
 • Tổ chức sự kiện (MG)
 • Kỹ năng giao tiếp (MG)

Trần Thu Hương (ThS, GV)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • Logistic trong ngoại thương
 • Kinh doanh quốc tế 2
 • Quản trị tài chính công ty đa quốc gia
 • Toán kinh tế 2 (MG)
 • Toán kinh tế 1 (MG)

Nguyễn Kim Hạnh (ĐH, GV)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • Hệ thống thông tin kinh tế
 • Nghiệp vụ ngoại thương
 • Nghiệp vụ ngoại thương 2
 • Toán kinh tế 1 (MG)