CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

     Tiến sĩ LƯU TIẾN THUẬN

     Trưởng Bộ môn, Giảng viên

     MSCB: 553

     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

               

     Tiến sĩ LA NGUYỄN THÙY DUNG

     Phó Trưởng Bộ môn, Giảng viên

     MSCB: 1894

     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ 
 

     Phó Giáo sư, Tiến sĩ LƯU THANH ĐỨC HẢI

     Phó Trưởng Khoa, Giảng viên chính

     MSCB: 548

     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     Thạc sĩ LÊ QUANG VIẾT

     Giảng viên

     MSCB: 1147

     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Tiến sĩ NGUYỄN QUỐC NGHI

     Giảng viên

     MSCB: 1983

     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Thạc sĩ HUỲNH NHỰT PHƯƠNG

     Tổ trưởng Công đoàn, Giảng viên

     MSCB: 1980

     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Thạc sĩ. NCS. NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU

     Giảng viên

     MSCB: 2501

     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Thạc sĩ KHƯU NGỌC HUYỀN

     Thư ký Trưởng Bộ môn, Giảng viên

     MSCB: 2710

     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.