CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

 

Họ

Tên

MSCB

Học vị

Chức danh

Chức vụ

Phan Đình

Khôi

1695

Tiến sĩ

Giảng viên

Trưởng Bộ môn

Thái Văn

Đại

565

Thạc sĩ

Giảng viên chính

Phó Trưởng Bộ môn


DANH SÁCH CÁN BỘ 
 

TT

Họ và tên

Nữ

Học vị

Chức danh

Địa chỉ liên hệ

1

Nguyễn Thanh Bình

 

Đại học

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Thái Văn Đại

 

Thạc sĩ

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Khưu Thị Phương Đông

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Vương Quốc Duy

 

Tiến sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Bùi Lê Thái Hạnh

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Lê Long Hậu

 

Tiến sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Thị Hiếu

X

Đại học

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Trần Ái Kết

 

Tiến sĩ

Phó giáo sư, Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn Hồ Anh Khoa

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Phan Đình Khôi

 

Tiến sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Mai Lê Trúc Liên

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Trương Thị Bích Liên

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Trương Đông Lộc

 

Tiến sĩ

Phó giáo sư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Nguyễn Thị Lương

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Phạm Xuân Minh

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Đoàn Tuyết Nhiễn

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Vũ Thị Hồng Nhung

X

Tiến sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Trần Thị Hạnh Phúc

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Nguyễn Thị Kim Phượng

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Huỳnh Thị Tuyết Sương

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Nguyễn Văn Thép

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

Nguyễn Xuân Thuận

 

Đại học

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

Phạm Phát Tiến

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

Nguyễn Trung Tính

 

Đại học

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25

Trần Bá Trí

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26

Đoàn Thị Cẩm Vân

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.