Tên luận án: "Đánh giá giá trị kinh tế của sản phẩm rừng bần tại Đồng bằng sông Cửu Long"

  • Người báo cáo: NCS.Nguyễn Văn Hòa; Mã số NCS: P0815004; Khóa: 2015 đợt 1
  • Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp.
  • Người hướng dẫn chính: Pgs.Ts.Mai Văn Nam, Trường Đại học Cần Thơ
  • Thời gian: 15g30 ngày 15/09/2020 (thứ Ba)
  • Địa điểm báo cáo: Phòng Nghiên cứu sau đại học (Khoa Kinh tế)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

2649563

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn