Tên luận án: "Nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang"

  • Người báo cáo: NCS.Nguyễn Thị Hường; Mã số NCS: P1316002; Khóa: 2016 đợt 1
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.
  • Người hướng dẫn chính: Ts.Nguyễn Văn Ngọc, Trường Đại học Nha Trang
  • Người hướng dẫn phụ: Ts.Đặng Thanh Sơn, Trường Đại học Kiên Giang
  • Thời gian: 15 giờ 00 ngày 21/09/2020 (thứ Hai)
  • Địa điểm báo cáo: Phòng Nghiên cứu sau đại học (Khoa Kinh tế)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3596328

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn