Chủ đề:  "Cơ sở lý luận và tổng quan tài liệu về mối quan hệ phụ thuộc giữa các thị trường chứng khoán"
- Người trình bày: NCS. Lê Văn Thứ
- Thời gian: 14g30 thứ Sáu, ngày 21/1/2022
- Địa điểm:   Phòng Nghiên cứu sinh và Online qua Google Meet:  https://meet.google.com/bvh-rnff-nvu
 
Chủ để: "Lý thuyết copula và ứng dụng trong tài chính: Xác định cấu trúc phụ thuộc giữa TTCK Việt Nam và Nhật Bản"
- Người trình bày: NCS. Lê Văn Thứ
- Thời gian: 15g15 thứ Sáu, ngày 21/1/2022
- Địa điểm:   Phòng Nghiên cứu sinh và Online qua Google Meet:  https://meet.google.com/bvh-rnff-nvu
 
Chủ đề: "Tác động của chương trình tín dụng vi mô đến thu nhập của phụ nữ ở Thới Lai, Cần Thơ"
- Người trình bày: NCS. Đặng Thị Kim Phượng
- Thời gian: 16g00 thứ Sáu, ngày 21/1/2022 
- Địa điểm: Phòng Nghiên cứu sinh và Online qua Google Meet:  https://meet.google.com/bvh-rnff-nvu

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4612157

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn