Tên luận án: "Phân tích hiệu quả sản xuất và tăng trưởng năng suất các yếu tố tổng hợp của hộ trồng lúa Jasmine tại Đồng bằng sông Cửu Long"

  • Người báo cáo: NCS.Ngô Anh Tuấn; Khóa: 2016 đợt 1
  • Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp.
  • Người hướng dẫn chính: Pgs.Ts.Nguyễn Hữu Đặng, Trường Đại học Cần Thơ
  • Người hướng dẫn phụ: Ts.Huỳnh Minh Tuấn, UBND tỉnh Đồng Tháp
  • Thời gian: 15 giờ 30 ngày 28/4/2022 (thứ Năm)
  • Địa điểm báo cáo: Phòng Nghiên cứu sau đại học (Khoa Kinh tế)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4457424

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn