TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

LỊCH BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ, TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

NGHIÊN CỨU SINH

 

1

Họ tên NCS: Nguyễn Lê Hoa Tuyết - Mã số NCS: P1318001

Ngành: Quản trị kinh doanh Khóa: 2018 Đợt: 1

Tên Tiểu luận tổng quan: Tổng quan tài liệu về ảnh hưởng của mức độ cạnh tranh đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp

Người hướng dẫn: Pgs.Ts.Lê Khương Ninh

Thời gian: 16g15 ngày 04/11/2019;   Phòng: Nghiên cứu sau đại học (K. Kinh tế)

1. Ts.Phan Anh Tú

Trưởng Tiểu ban

Trường Đại học Cần Thơ

2. Pgs.Ts.Lê Khương Ninh

Uỷ viên

Trường Đại học Cần Thơ

3. Ts.Lê Tấn Nghiêm

Thư ký

Trường Đại học Cần Thơ

 

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

Lê Khương Ninh

 

 

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3717015

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn