Tên đề tài luận án: "Đánh giá tác động của xâm nhập mặn đến chuỗi giá trị cá tra vùng ĐBSCL và thiết lập mạng lưới tương tác thông tin giữa các tác nhân trong chuỗi nhằm ứng phó với rủi ro xâm nhập mặn"

  • Nghiên cứu sinh: NCS.Lê Tín; Khóa2017 đợt 2Mã số NCS: P0817007
  • Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Mã số ngành: 9620115
  • Người hướng dẫn chính: Pgs.Ts.Lê Nguyễn Đoan Khôi, Trường Đại học Cần Thơ
  • Người hướng dẫn phụ: Pgs.Ts.Võ Nam Sơn, Trường Đại học Cần Thơ
  • Thời gian: 16 giờ 00 ngày 18/6/2020 ngày (thứ Năm)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Học thuật 1 (Khoa Kinh tế)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3728257

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn