Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu thực nghiệm đối với sinh viên tốt nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long (An entrepreneurial value creation model: The empirical study of graduate students in the Mekong River Delta)"

  • Nghiên cứu sinh: NCS.Trần Thị Mỹ Phương; Khóa: 2018 đợt 2Mã số NCS: P1318004
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101
  • Người hướng dẫn chính: Ts.Phan Anh Tú, Trường Đại học Cần Thơ
  • Người hướng dẫn phụ:
  • Thời gian: 14 giờ 00 ngày 18/06/2020 ngày (thứ Năm)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Học thuật 1 (Khoa Kinh tế)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3728138

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn