Tên chuyên đề: "Tổng quan tài liệu về ảnh hưởng của thị trường chứng khoán phái sinh đến thị trường chứng khoán cơ sở"

  • Người báo cáo: NCS.Nguyễn Thị Kim Anh; Mã số NCS: P1518001; Khóa: 2018 đợt 2
  • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng.
  • Người hướng dẫn chuyên đề: Pgs.Ts.Trương Đông Lộc
  • Thời gian: 15g00 ngày 08/7/2020 (thứ Tư)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Nghiên cứu sau đại học (Khoa Kinh tế)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

2765377

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn