Tên chuyên đề: "Xây dựng mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ cạnh tranh đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp"

  • Người báo cáo: NCS.Nguyễn Lê Hoa Tuyết; Mã số NCS: P1318001; Khóa: 2018 đợt 1
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn chuyên đề: Pgs.Ts.Lê Khương Ninh
  • Thời gian: 15g00 ngày 05/8/2020 (thứ Tư)
  • Địa điểm báo cáo: Phòng Nghiên cứu sau đại học (Khoa Kinh tế)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3727728

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn