Tên chuyên đề: "Thực trạng cạnh tranh của các doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long"

  • Người báo cáo: NCS.Nguyễn Lê Hoa Tuyết; Mã số NCS: P1318001; Khóa: 2018 đợt 1
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.
  • Người hướng dẫn chuyên đề: Ts.Lê Tấn Nghiêm
  • Thời gian: 15g00 ngày 16/9/2020 (thứ Tư)
  • Địa điểm báo cáo: Phòng Nghiên cứu sau đại học (Khoa Kinh tế)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3594980

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn