1

 Tên Chuyên đề 2: Ước tính mức sẵn lòng chi trả cho chương trình giảm thiểu chất thải rắn của hộ gia đình ở Đồng bằng sông Cửu Long

Họ tên NCS: Huỳnh Thị Đan Xuân - Mã số NCS: P0818002

Ngành: Kinh tế nông nghiệp Khóa: 2018 Đợt: 2

Người hướng dẫn: Pgs.Ts.Huỳnh Việt Khải

Thời gian: 14g00 ngày 02/11/2020;   Phòng: Nghiên cứu sau đại học (K. Kinh tế)

2

 Tên Chuyên đề 2: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nghề khai thác thủy sản ven bờ ở Đồng bằng sông Cửu Long

Họ tên NCS: Đặng Thị Phượng - Mã số NCS: P0818001

Ngành: Kinh tế nông nghiệp Khóa: 2018 Đợt: 2

Người hướng dẫn: Pgs.Ts.Huỳnh Việt Khải

Thời gian: 15g10 ngày 02/11/2020;   Phòng: Nghiên cứu sau đại học (K. Kinh tế)

3

 Tên Chuyên đề 1: Các nhân tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Họ tên NCS: Nguyễn Thị Vạn Hạnh - Mã số NCS: P1518002

Ngành: Tài chính - Ngân hàng Khóa: 2018 Đợt: 2

Người hướng dẫn: Pgs.Ts.Võ Văn Dứt

Thời gian: 16g15 ngày 02/11/2020;   Phòng: Nghiên cứu sau đại học (K. Kinh tế)

4

Tên Chuyên đề 1: Ảnh hưởng của thị trường chứng khoán phái sinh đến biến động của VN30

Họ tên NCS: Nguyễn Thị Kim Anh - Mã số NCS: P1518001

Ngành: Tài chính - Ngân hàng Khóa: 2018 Đợt: 2

Người hướng dẫn: Pgs.Ts.Võ Văn Dứt

Thời gian: 16g10 ngày 03/11/2020;   Phòng: Nghiên cứu sau đại học (K. Kinh tế)

5

Tên Chuyên đề 2: Ảnh hưởng của giao dịch chứng khoán phái sinh đến thanh khoản thị trường chứng khoán cơ sở

Họ tên NCS: Nguyễn Thị Kim Anh - Mã số NCS: P1518001

Ngành: Tài chính - Ngân hàng Khóa: 2018 Đợt: 2

Người hướng dẫn: Pgs.Ts.Trương Đông Lộc

Thời gian: 16g40 ngày 03/11/2020;   Phòng: Nghiên cứu sau đại học (K. Kinh tế)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3595110

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn