Tên chuyên đề:Status quo of Entrepreneurship in the Mekong River Delta”

  • Người báo cáo: NCS. Trần Thị Mỹ Phương (P1318004)Khóa 2018 Đợt 2
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn chuyên đề: Pgs.Ts.Lê Nguyễn Đoan Khôi
  • Thời gian báo cáo: 14g00 ngày 02/02/2021
  • Địa điểm báo cáo: Phòng Nghiên cứu sau đại học (K. Kinh tế)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3595048

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn