Tên chuyên đề: "Ảnh hưởng của thanh khoản đến biến động giá cổ phiếu của các NHTM niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam"

  • Người báo cáo: NCS.Nguyễn Thị Vạn Hạnh (P1518002); Khóa: 2018 đợt 2
  • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng.
  • Người hướng dẫn chuyên đề: Pgs.Ts.Trương Đông Lộc
  • Thời gian: 14g00 ngày 17/3/2021 (thứ Tư)
  • Địa điểm báo cáo: Phòng Nghiên cứu sau đại học (Khoa Kinh tế)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3597710

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn