Tên đề tài luận án: "Tín dụng vi mô cho hộ nghèo ở nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long"

  • Nghiên cứu sinh: NCS.Trần Bá Trí; Khóa: 2019 đợt 2Mã số NCS: P1519001
  • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số ngành: 9340201
  • Người hướng dẫn chính: Pgs.Ts.Trương Đông Lộc, Trường Đại học Cần Thơ
  • Thời gian: 16 giờ 00 ngày 18/10/2021 ngày (thứ Hai)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Nghiên cứu sau đại học (Khoa Kinh tế)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3913944

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn