TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cần Thơ, ngày 07 tháng 11 năm 2018

 

LỊCH BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ, TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

NGHIÊN CỨU SINH

 

1

Họ tên NCS: Lê Ngọc Danh - Mã số NCS: P0816007

Ngành: KTNN Khóa: 2016 Đợt: 2

Tên Chuyên đề 1: Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ cua biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Người hướng dẫn: Pgs.Ts.Võ Thị Thanh Lộc

Thời gian: 8g00 ngày 13/11/2018;   Phòng: Học thuật 1 (KKT)

1. Ts.Huỳnh Việt Khải

Chủ tịch

Trường Đại học Cần Thơ

2. Pgs.Ts.Võ Thị Thanh Lộc

Uỷ viên

Trường Đại học Cần Thơ

3. Ts.Nguyễn Hữu Tâm

Thư ký

Trường Đại học Cần Thơ

 

2

Họ tên NCS: Lê Ngọc Danh - Mã số NCS: P0816007

Ngành: KTNN Khóa: 2016 Đợt: 2

Tên Tiểu luận tổng quan: Tổng quan tài liệu về chuỗi cung ứng ngành hàng thủy sản

Người hướng dẫn: Ts.Ngô Thị Thanh Trúc

Thời gian: 9g00 ngày 13/11/2018;   Phòng: Học thuật 1 (KKT)

1. Pgs.Ts.Võ Thị Thanh Lộc

Chủ tịch

Trường Đại học Cần Thơ

2. Ts.Ngô Thị Thanh Trúc

Uỷ viên

Trường Đại học Cần Thơ

3. Pgs.Ts.Phạm Lê Thông

Thư ký

Trường Đại học Cần Thơ

 

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

Lê Khương Ninh

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

1631513

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn