TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Cần Thơ, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

LỊCH BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ, TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

NGHIÊN CỨU SINH

  

1

Họ tên NCS: Lê Ngọc Danh - Mã số NCS: P0816007

Ngành: KTNN Khóa: 2016 Đợt: 2

Tên Chuyên đề 2: Tổng quan lý thuyết về sức mạnh thị trường của các tác nhân trong chuỗi cung ứng

Người hướng dẫn: Pgs.Ts.Phạm Lê Thông

Thời gian: 14g00 ngày 07/12/2018;   Phòng: Học thuật 1 (Khoa Kinh tế)

1. Pgs.Ts.Lê Cảnh Dũng

Chủ tịch

Trường Đại học Cần Thơ

2. Pgs.Ts.Phạm Lê Thông

Uỷ viên

Trường Đại học Cần Thơ

3. Ts.Ngô Thị Thanh Trúc

Thư ký

Trường Đại học Cần Thơ

2

Họ tên NCS: Lưu Thị Thái Tâm - Mã số NCS: P1316009

Ngành: QTKD Khóa: 2016 Đợt: 2

Tên Chuyên đề 1: Xây dựng mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến sự minh bạch trách nhiệm xã hội của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Người hướng dẫn: Ts.Ngô Mỹ Trân

Thời gian: 15g00 ngày 07/12/2018;   Phòng: Học thuật 1 (Khoa Kinh tế)

1. Pgs.Ts.Lê Nguyễn Đoan Khôi

Chủ tịch

Trường Đại học Cần Thơ

2. Ts.Ngô Mỹ Trân

Uỷ viên

Trường Đại học Cần Thơ

3. Ts.Nguyễn Thị Phương Dung

Thư ký

Trường Đại học Cần Thơ

3

Họ tên NCS: Lưu Thị Thái Tâm - Mã số NCS: P1316009

Ngành: QTKD Khóa: 2016 Đợt: 2

Tên Chuyên đề 2: Thực trạng về minh bạch trách nhiệm xã hội và đặc điểm kiểm soát quản trị của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Người hướng dẫn: Ts.Lê Tấn Nghiêm

Thời gian: 16g00 ngày 07/12/2018;   Phòng: Học thuật 1 (Khoa Kinh tế)

1. Pgs.Ts.Lê Nguyễn Đoan Khôi

Chủ tịch

Trường Đại học Cần Thơ

2. Ts.Lê Tấn Nghiêm

Uỷ viên

Trường Đại học Cần Thơ

3. Ts.Nguyễn Thị Phương Dung

Thư ký

Trường Đại học Cần Thơ

4

Họ tên NCS: Lưu Thị Thái Tâm - Mã số NCS: P1316009

Ngành: QTKD Khóa: 2016 Đợt: 2

Tên Tiểu luận tổng quan: Mối quan hệ giữa minh bạch trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Người hướng dẫn: Ts.Ngô Mỹ Trân

Thời gian: 14g00 ngày 10/12/2018;   Phòng: Học thuật 1 (Khoa Kinh tế)

1. Pgs.Ts.Lê Nguyễn Đoan Khôi

Chủ tịch

Trường Đại học Cần Thơ

2. Ts.Ngô Mỹ Trân

Uỷ viên

Trường Đại học Cần Thơ

3. Ts.Lê Tấn Nghiêm

Thư ký

Trường Đại học Cần Thơ

 

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

Lê Khương Ninh

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3716896

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn