Tên đề tài: "Đánh giá tác động của xâm nhập mặn đến sinh kế của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long"

  • Người hướng dẫn: Ts. Ngô Thị Thanh Trúc (Trường Đại học Cần Thơ) và Ts.Trần Thanh Bé (Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ).
  • Thời gian: 08 giờ 00 ngày 30/3/2019 (thứ Bảy) 
  • Địa điểm: Phòng Nghiên cứu sau đại học (Khoa Kinh tế)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3716867

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn