Tên đề tài luận án: "Ảnh hưởng của Marketing tin đồn trực tuyến đến ý định mua hàng của người Việt Nam"

  • Tác giả: NCS.Lê Minh Chí; Khóa: 2013 đợt 2Mã số NCS: P1313001
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62340102
  • Người hướng dẫn chính: Ts.Lê Tấn Nghiêm, Trường Đại học Cần Thơ
  • Người hướng dẫn phụ: Ts.Nguyễn Ngọc Minh, Trường Đại học Tây Đô
  • Thời gian bảo vệ: 14 giờ 00 ngày 03/8/2020 (thứ Hai)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, Lầu 2, Nhà Điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3733862

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn