Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị tri thức khách hàng, sự thích ứng của tổ chức và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Thành phố Cần Thơ"

  • Tác giả: NCS.Nguyễn Thu Nha Trang;  Mã số NCS: P1316007; Khóa: 2016 đợt 1;
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 9340101
  • Người hướng dẫn chính: Ts.Nguyễn Văn Hồng, Huyện ủy Thới Lai, TP.Cần Thơ
  • Người hướng dẫn phụ: Ts.Vũ Thị Minh Hiền, Kiểm toán Nhà nước Khu vực V
  • Thời gian bảo vệ: 14 giờ 00 ngày 27/08/2020 (thứ Năm)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Lầu 2, Nhà Điều hành), Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3732761

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn