Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu các mối liên kết và tiêu thụ theo chứng nhận chất lượng ngành hàng cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long"

  • Tác giả: NCS.Huỳnh Văn Hiền; Khóa: 2013 đợt 1Mã số NCS: P0813003
  • Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Mã số: 62620115
  • Người hướng dẫn chính: Pgs.Ts.Nguyễn Văn Sánh, Trường Đại học Cần Thơ
  • Người hướng dẫn phụ: Gs.Ts.Nguyễn Thanh Phương, Trường Đại học Cần Thơ
  • Thời gian bảo vệ: 14 giờ 00 ngày 10/9/2020 (thứ Năm)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Lầu 2, Nhà Điều hành Đại học Cần Thơ), Khu II, Trường Đại học Cần Thơ.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3691381

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn