Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu tác động của việc sử dụng dịch vụ thuê ngoài đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đồng bằng sông Cửu Long"

  • Tác giả: NCS.Đinh Công Thành; Khóa: 2014 đợt 1Mã số NCS: P1314005
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62340102
  • Người hướng dẫn chính: Ts.Lê Tấn Nghiêm, Trường Đại học Cần Thơ
  • Người hướng dẫn phụ: Ts.Nguyễn Hồng Gấm, Trường Đại học Nam Cần Thơ
  • Thời gian bảo vệ: 14 giờ 00 ngày 12/12/2020 (thứ Bảy)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Lầu 2, Nhà Điều hành Đại học Cần Thơ), Khu II, Trường Đại học Cần Thơ

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3733272

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn