Tên đề tài luận án: "Minh bạch và công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam"

  • Tác giả: NCS. Lê Xuân Thái; Khóa: 2015 đợt 1Mã số NCS: P1515003
  • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 62340201
  • Người hướng dẫn chính: Pgs.Ts.Trương Đông Lộc, Trường Đại học Cần Thơ
  • Thời gian bảo vệ: 14 giờ 00 ngày 22/01/2021 (thứ Sáu)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Lầu 2, Nhà Điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

        Vui lòng nhấp chuột vào đây để xem thông tin về luận án tiến sĩ.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3723678

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn