Tên đề tài luận án: "Chiến lược Marketing địa phương nhằm thúc đẩy phát triển du lịch Thành phố Cần Thơ"

  • Tác giả: NCS.Nguyễn Huỳnh Phước Thiện; Khóa: 2014 đợt 1Mã số NCS: P1314006
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62340102
  • Người hướng dẫn chính: Gs.Ts.Hồ Đức Hùng, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  • Người hướng dẫn phụ: Ts.Võ Hùng Dũng, VCCI Cần Thơ
  • Thời gian bảo vệ: 14 giờ 00 ngày 31/3/2021 (thứ Tư)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Lầu 2, Nhà Điều hành Đại học Cần Thơ), Khu II, Trường Đại học Cần Thơ

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3723581

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn