Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu ảnh hưởng của sáng tạo của nhân viên đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long"

  • Tác giả: NCS.Nguyễn Thanh Tú; Khóa: 2015 đợt 1Mã số NCS: P1315005
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62340102
  • Người hướng dẫn chính: Pgs.Ts.Nguyễn Hữu Đặng, Trường Đại học Cần Thơ
  • Người hướng dẫn phụ: Ts.Trần Thanh Liêm, Trường Cao đẳng Cần Thơ
  • Thời gian bảo vệ: 14 giờ 00 ngày 27/5/2021 (thứ Năm)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Lầu 2, Nhà Điều hành Đại học Cần Thơ), Khu II, Trường Đại học Cần Thơ

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3599605

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn