Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị tri thức khách hàng, sự thích ứng của tổ chức và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Thành phố Cần Thơ"

  • Tác giả: NCS. Nguyễn Thu Nha Trang; Khóa: 2016 đợt 1Mã số NCS: P1316007
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 9340101
  • Người hướng dẫn chính: Ts.Nguyễn Văn Hồng, UBND TP.Cần Thơ
  • Người hướng dẫn phụ: Ts.Vũ Thị Minh Hiền, Hội Kế toán - Kiểm toán Cần Thơ
  • Thời gian bảo vệ: 14 giờ 00 ngày 24/12/2021 (thứ Sáu)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Lầu 2, Nhà Điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ
    • Vui lòng nhấp chuột vào đây để xem thông tin về luận án tiến sĩ.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4456877

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn