Tên đề tài luận án: "Phát triển thị trường vật liệu xây không nung Đồng bằng sông Cửu Long"

  • Tác giả: NCS.Trương Thị Hoàng Oanh
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn chính: Pgs.Ts.Dương Ngọc Thành, Trường Đại học Cần Thơ
  • Người hướng dẫn phụ: Ts.Trương Thị Bé Hai, Trường Đại học Trà Vinh
  • Thời gian bảo vệ: 14 giờ 00 ngày 21/01/2022 (thứ Sáu)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Lầu 2, Nhà Điều hành Đại học Cần Thơ), Khu II, Trường Đại học Cần Thơ

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4576378

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn