Tên đề tài luận án: "Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm của lao động nông thôn ở Thành phố Cần Thơ"

  • Tác giả: NCS. Phạm Đức Thuần; Khóa: 2011 đợt 2; Mã số NCS: 62091114
  • Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Mã số: 9620115
  • Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Dương Ngọc Thành, Trường Đại học Cần Thơ
  • Thời gian bảo vệ: 08 giờ 00 ngày 23/6/2018 (thứ Bảy)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà Điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3733633

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn