Biểu mẫu của Khoa Kinh tế:

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ KÈM THEO KHI XÁC NHẬN CÁC LOẠI ĐƠN

Đơn xin xác nhận sinh viên: Đơn + kết quả đăng ký học phần (in trong tài khoản cá nhân)

Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự: Sinh viên đăng ký trực tuyến trên website Phòng Công Tác Sinh Viên.

Đơn xin tạm nghỉ học: Đơn + minh chứng cho lý do tạm nghỉ

Đơn xin đi học lại: Đơn + quyết định v/v cho sinh viên tạm nghỉ học (đã nhận lúc cho sinh viên tạm nghỉ học)

*Lưu ý:

- Tất cả các đơn sau khi được xác nhận sinh viên đến nhận lại và nộp cho các đơn vị có liên quan (VD: Phòng Đào Tạo, Phòng Công Tác Sinh Viên, ... Đối với đơn xin điểm I thì sẽ nộp cho GV khi sinh viên tham gia lớp học phần để được lên điểm trên hệ thống).

- Đơn theo mẫu (sinh viên phải đánh máy các mẫu đơn khi nộp cho Khoa).

- Sinh viên đóng mộc Trường tại phòng Kế hoạch tổng hợp – Nhà điều hành.

QUY ĐỊNH - BIỂU MẪU ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Quy định

1

- Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy năm 2017

2

- Quy định trình bày luận văn, chuyên đề

3

- Quy định về nộp bằng miễn anh văn căn bản

4

- Quy định về tích lũy học phần tin học không chuyên

5

- Quy định về ngoại ngữ chuyên ngành ngoại thương

6

- Thông báo về việc cấp chứng nhận trình độ ngoại ngữ

7

- Quy trình xét tốt nghiệp

8

Chương trình bảo vệ luận văn đại học

9

Quy trình cấp giấy giới thiệu

10

Quy định về việc liên hệ với GVHD chuyên đề, tiểu luận, luận văn (áp dụng cho VLVH, từ xa)

11

Quyết định ban hành quy chế HS, SV các trường ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

12

Quy định về việc thực hiện kiểm tra số liệu đề tài

13

Thông báo về việc liên lạc với giảng viên hướng dẫn Chuyên đề, Tiểu luận, Luận văn

14

- Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy (Quyết định số 3003/QĐ-ĐHCT)

Biểu mẫu

1

- Đơn xin công nhận điểm M (miễn học phần anh văn, tin học, GDQP, GDTC) (có tên trong danh sách của quyết định số 3003/QĐ-ĐHCT)

- Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm M (đối với chứng chỉ ngoại ngữ không có tên trong danh sách của quyết định số 3003/QĐ-ĐHCT)

2

- Kế hoạch học tập toàn khóa (mới cập nhật)

 3.1

- Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần (do đã tích lũy ở bậc đại học tại một cơ sở đào tạo trước đây)

3.2

- Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần (do đã được Hiệu trưởng Trường ĐHCT cử đi học tập)

Hồ sơ gồm 05 loại giấy tờ sau:

  • Đơn mẫu 3.1
  • Đơn mẫu 3.2
  • Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học tập ở nước ngoài
  • Quyết định về việc thu nhận sinh viên đi học tập nước ngoài trở về
  • Bảng điểm của Trường được cử đến học đã cấp

4

- Đơn xin học bổng

5

- Đơn xin chuyển trường

6

- Đơn xin học lại

7

- Đơn xin tạm nghỉ học

8

- Đơn xin thôi học

9

- Đơn xin xác nhận cuối khóa

10

- Đơn xin xác nhân sinh viên

11

- Thông tin cá nhận sinh viên

12

- Giấy giới thiệu sinh viên tìm điểm thực tập

13

- Công văn gửi sinh viên đến điểm thực tập

14

- Đơn xin học bổng tấm lòng vàng

15

- Đơn xin chuyển sang hệ VLVH

16

- Đơn xin cấp giấy giới thiệu

17

- Đơn xin học tập ngắn hạn ở nước ngoài

18

- Đơn xin điểm I

19

- Đơn điều chỉnh điểm I

20

- Đơn xin tương đương học phần

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4583621

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn