TT

Tên báo cáo

Người báo cáo

Đơn vị tổ chức

 

Ngày và nơi tổ chức

1

Xây dựng khung lý thuyết về động lực làm việc ở khu vực công tại Việt Nam

Hoàng Thị Hồng Lộc

Hội thảo khoa học thường niên lần thứ 3 - năm 2014: “Phát triển kinh tế-xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Khoa Kinh Tế, Đại học Cần Thơ

Ngày 5/12/2014

Khoa Kinh Tế, Đại học Cần Thơ

2

Phân tích thị trường Cam Xoàn, Quýt đường của tỉnh Hậu Giang

Nguyen Tri Nam Khang

 

2013

3

Analysis of labor migration flows in the Mekong Delta of Viet Nam

Huynh Truong Huy, Le Nguyen Doan Khoi

 

 

 

Bài báo | Tham luận

Tác giả

Tạp chí | Kỷ yếu hội thảo

Số ISSN

Tập (Số)

Trang

Năm

Phân tích khung năng lực nghề nghiệp của nhân viên trong
lĩnh vực nhà hàng-khách sạn tại thành phố Cần Thơ
Huỳnh Trường Huy, Bùi Tuấn Cường Khoa học Kinh tế 0866-7969 6(1) 63-77 2018
Phân tích các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp của nhân lực ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu Huỳnh Trường Huy & Nguyễn Kiến Duy Khoa học 1859-4816 28 21- 30 2017
Analysis of the employment choice for the Mekong River Delta region migrants in urban destinations in Vietnam Huynh Truong Huy

Intercultural Perspectives in Multicultural Era: Value & Life World

(Editor: Jung Ok Lee & Nanhee Shin)

CMPress, Korea

978-89-7257-474-3 93330

  151-171 2017
Phân tích hành vi ứng phó trong điều kiện không chắc chắn về việc làm của nhân viên ngân hàng tại thành phố Cần Thơ  Huỳnh Trường Huy, Hồ Hoàng Trúc Phương, & Lê Long Hậu Kinh tế và Phát triển 1859-0012 239 92 - 99 2017
Phân tích mối tương quan giữa phát triển đô thị hóa và thu nhập tại vùng đồng bằng sông Cửu Long  Huỳnh Trường Huy & Huỳnh Quang Minh Khoa học Thương mại 1859-3666 97 3 - 9 2016

Ước lượng giá trị kinh tế du lịch của thành phồ Cần Thơ theo phương pháp chi phí du lịch cá nhân 

Huỳnh Trường Huy

 

Kinh tế và Phát triển

 

1859-0012

 

229

 

71 - 79

 

2016

 

Economic effects of labor migration on agricultural production of farm households in the Mekong River Delta region of Vietnam Huynh Truong Huy & Walter Nonneman

Asian and Pacific Migration Journal (ISI)

0117-1968 25 (1)  3-21 2016
Tác động của đô thị hóa đến phát triển thương mại dịch vụ tại đồng bằng sông Cửu Long

Huỳnh Trường Huy

 

Khoa học Thương mại 1859-3666 77+78 35-46 2015
Estimation of family labor supply: Evidence from the Mekong River Delta in Viet Nam Huỳnh Trường Huy Can Tho University Journal of Science 1859-2333 1 110-115 2015
Phân tích năng suất nghiên cứu khoa học của giảng viên nữ tại Trường ĐH Cần Thơ Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Đức Vinh, Lương Trần Thanh Thảo

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333 36.D 81-91 2015
Phân tích sự thay đổi nhu cầu thị trường xe gắn máy tại thành phố Cần Thơ Huỳnh Trường Huy & Trần Túy Hỷ

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333 38.D 16-24 2015

Phân tích thực trạng dịch vụ công viên tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Nguyen Tri Nam Khang, Huynh Truong Huy,

Kỷ yếu hội thảo: Phát triển kinh tế-xã hội ĐBSCL năm 2015

978-604-919-513-6

 

347-363

2015

Phân tích các nhân tố ảnh hướng đến động lực làm việc của cán bộ công chức, viên chức: trường hợp nghiên cứu quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Hoàng Thị Hồng Lộc

Sách chuyên khảo: Từ phân tích đến đối thoại; NXB Khoa học Xã hội

 

 

152-170

 

2015

Đánh giá năng lực nghề nghiệp của nhân viên du lịch tại các điểm đến du lịch ĐBSCL

Huỳnh Trường Huy & Võ Hồng Phượng

Khoa học thương mại

1859-3666

82+83

99-108

2015

Năng suất nghiên cứu khoa học: xây dựng các giả thuyết đối với trường hợp của Trường ĐH Cần Thơ Huỳnh Trường Huy

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333 32.C 25-35 2014

Nét độc đáo của ẩm thực Việt Nam qua đánh giá của khách quốc tế

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

 

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

30

51-59

5/2014

Chất lượng cuộc sống của người dân tại các địa bàn chịu tác động của du lịch tỉnh Vĩnh Long

Nguyen Tri Nam Khang

Duong Que Nhu

 

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

30

100-105

5/2014

Sự khác biệt trong đánh giá về điểm đến Việt Nam

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

Du lịch Việt Nam

 

1&2

56-57

2014

Xây dựng khung lý thuyết về động lực làm việc ở khu vực công tại Việt Nam

Hoàng Thị Hồng Lộc, Nguyễn Quốc Nghi

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

32

97-105

2014

Giải pháp phát triển làng nghề truyền thống kết hợp  với du lịch tỉnh Hậu Giang

Nguyen Tri Nam Khang

Mai Van Nam

Duong Que Nhu

 

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

28

17-25

12/2013

Phát triển du lịch bền vững từ các tiếp cận hình ảnh điểm đến

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

Nghiên cứu kinh tế

 

425

70

10/2013

Tác động của hình ảnh điểm đến Việt nam đến dự định quay trở lại của du khách quốc tế

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

 

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

27D

1

8/2013

Logo và slogan Việt Nam một năm nhìn lại

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

Du lịch Việt Nam

 

07

22

7/2013

Kinh nghệm xây dựng logo và slogan cho điểm đến du lịch bền vững từ góc nhìn du khách

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

HT phát triển các nguồn lực cho du lịch Miền Trung và Tây Nguyên

 

1

129

7/2013

Giải pháp sử dụng nguồn Internet hiệu quả trong phát triển du lịch bền vững

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

HT phát triển các nguồn lực cho du lịch Miền Trung và Tây Nguyên

 

1

79

7/2013

Phân khúc thị trường du lịch sinh tháo Phú Quốc

 

Nguyen Tri Nam Khang;

Duong Que Nhu

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

25

70

5/2013

Các yếu tố tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Phú Son, Nguyễn Thị Thu An, Võ Hồng Phượng

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

27

84-93

2013

Đánh giá hiệu quả huy động người dân tham gia vào đời sống chính trị ở cấp cơ sở trên địa bàn Tp. Cần Thơ

Hoàng Thị Hồng Lộc

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sinh viên – Học viên cao học – Nghiên cứu sinh khoa Kinh Tế - QTKD

 

 

103 – 113

 

2013

Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của công nhân tại các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long

Hoàng Thị Hồng Lộc, Lê Thị Diệu Hiền

 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sinh viên – Học viên cao học – Nghiên cứu sinh khoa Kinh Tế - QTKD

 

 

263-268

2013

Đo lường tác động của phát triển du lịch quốc tế đến phát triển kinh tế trường hợp các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Phú Son, Ngô Mỹ Trân, Võ Hồng Phượng

Phát triển kinh tế

 

1859-1124

257

11-19

2012

Phân khúc thị trường khách du lịch tại Phú Quốc

Đinh Công Thành, Nguyễn Văn Mến, Phạm Lê Hồng Nhung, Võ Hồng Phượng

Kỷ yếu khoa học Phát triển kinh tế – xã hội và chiến lược quản trị của doanh nghiệp ở ĐBSCL

 

 

70-80

2012

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Phú Quốc

 

Đinh Công Thành, Phạm Lê Hồng Nhung, Võ Hồng Phượng, Mai Thị Triết

Kỷ yếu khoa học Phát triển kinh tế – xã hội và chiến lược quản trị của doanh nghiệp ở ĐBSCL

 

 

195-202

2012

Các yếu tố sẵn lòng chi trả phí xử lý túi ni lông của hộ gia đình: Trường hợp ở Thành phố Cần Thơ

Huỳnh Trường Huy, Võ Hồng Phượng

Kinh tế Môi trường

 

1559-1906

8

20-26

2011

Đánh giá mức độ hài lòng của nông hộ đối với phương pháp tập huấn Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Quốc Nghi, Hoàng Thị Hồng Lộc, Lê Thị Diệu Hiền

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

17b

97-105

 

2011

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với các văn phòng công chứng ở Tp.Cần Thơ

Nguyễn Quốc Nghi, Hoàng Thị Hồng Lộc, Lê Thị Diệu Hiền

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

17b

106 – 112

2011

Phát triển kinh tế Việt Nam bền vững từ góc độ phân phối thu nhập

Hoàng Thị Hồng Lộc

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế; NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân

 

 

337 – 343

2011

Hợp tác phát triển kinh tế bền vững Việt Nam – Lào: nhìn từ góc độ FDI của Việt Nam

Hoàng Thị Hồng Lộc, Nguyễn Quốc Nghi

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế; NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân

 

 

101-117

2011

Các yếu tố sẵn lòng chi trả phí xử lý túi ni lông của hộ gia đình: Trường hợp ở Thành phố Cần Thơ

Huỳnh Trường Huy, Võ Hồng Phượng

Kinh tế Môi trường

1559-1906

8

20-26

2011

Analysis of labor migration flows in the Mekong Delta of Viet Nam

Huynh Truong Huy, Le Nguyen Doan Khoi

Springer

1574-0919

45

115-140

2011

The economic transition and migration of Vietnam and the Mekong Delta region

Huynh Truong Huy

 

Tạp chí  quốc tế Centre for ASEAN Studies (CAS); University of Antwerp.

2031-065X

78

1-26

2011

A survey of plastic bag and waste disposal by households in Cantho City Huỳnh Trường Huy, Võ Hồng Phượng Phát triển kinh tế 1859-1124 196 30-36 2010

Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình canh tác nông nghiệp: nghiên cứu trường hợp ở huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

Hoàng Thị Hồng Lộc, Nguyễn Quốc Nghi, Nguyễn Thị Mỹ Linh

Kỷ yếu Khoa học: Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp; NXB Đại học Cần Thơ

 

 

73-82

2010

Du lịch và môi trường chợ nổi Cái Răng

Nguyen Quoc Nghi

Nguyen Tri Nam Khang

Du lịch Việt Nam

 

 

 

11/2009

Measures to attract tourists to Can Tho city

Nguyen Quoc Nghi, Hoang Thi Hong Loc

Economic Development Review

 

181

16-20

 

2009

Phát triển du lịch sinh thái tại Thành phố Cần Thơ

Mai Văn Nam, Võ Hồng Phượng

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

11

112-122

2009

Scale Efficiency and Technical Efficiency Analysis of Rice Producing Households in Mekong Delta

Huỳnh Trường Huy, Võ Hồng Phượng, La Nguyễn Thùy Dung

Phát triển kinh tế

1859-1124

167

22 - 27

2008

 

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

Họ

Tên

MSCB

Học vị

Chức danh

Chức vụ

Huỳnh Trường

Huy

1471

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Trưởng Bộ môn

Hồ Lê Thu

Trang

1984

Tiến sĩ

Giảng viên

Phó Trưởng Bộ môn

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

TT

Họ và tên

Nữ

Học vị

Chức danh

Địa chỉ liên hệ

1

Huỳnh Trường Huy

 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Tri Nam Khang

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Hoàng Thị Hồng Lộc

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Dương Quế Nhu

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Phạm Lê Hồng Nhung

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Võ Hồng Phượng

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Hồ Lê Thu Trang

X

Tiến sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Thị Tú Trinh

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN HỆ BỘ MÔN

Điện thoại: 0292 3872276

Thư ký: Cô Nguyễn Thị Tú Trinh. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TT

Đề tài, Dự án

Chủ nhiệm/Tư vấn

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

 1 Xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi giá trị: chôm chôm, chỉ xơ dừa, gà, dê, tôm càng xanh, tôm biển các huyện của tỉnh Bến Tre PGs.Ts. Huỳnh Trường Huy Dự án AMD Bến Tre

2016

(đã nghiệm thu)

 2

Giải pháp nâng cao năng lực nguồn nhân lực du lịch vùng ĐBSCL

PGs.Ts. Huỳnh Trường Huy

 

 

B2016-TCT-18

Cấp Bộ

2016-2017

(đã nghiệm thu)

 

 3 Phân tích và xây dựng kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị dừa tỉnh Trà Vinh

Ts. Huỳnh Trường Huy

(thành viên)

Dự án SME Trà Vinh

 2016

(đã nghiệm thu)

 4

Nghiên cứu và phân tích các ngành nghề tiềm năng, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của tỉnh, từ đó xác định chuỗi sản phẩm ưu tiên đầu tư và các xã điểm dự án (tỉnh Trà Vinh)

Ts. Huỳnh Trường Huy

(Tư vấn phó)

Dự án SME Trà Vinh

2015 

(đã nghiệm thu)

 5

Rà soát, phân tích, đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi giá trị ngành hàng bò sinh sản tỉnh Trà Vinh

Ts. Huỳnh Trường Huy

(thành viên)

Dự án AMD Trà Vinh

2015

(đã nghiệm thu)

 6 Đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu

Ts. Huỳnh Trường Huy

(Tư vấn trưởng)

Dự án AMD Bến Tre

 2015 - 2016

(đã nghiệm thu, 12-2016)

 7

Nâng cao chất lượng dịch vụ công viên trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

 

Ts. Huỳnh Trường Huy

 

 

 

DP2014-07-22

Cấp cơ sở - Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

2014-2015

(đã nghiệm thu, 12-2015)

 8  Phân tích lựa chọn các sản phẩm có  lợi thế cạnh tranh của tỉnh Trà Vinh

 Ts. Huỳnh Trường Huy

(Tư vấn phó)

 Dự án SME Trà Vinh

 2015

(đã nghiệm thu, 12-2015) 

 9

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên nữ tại Trường ĐHCT

Ts. Huỳnh Trường Huy

 

 

 

T2014-17

2014

(đã nghiệm thu, 12-2014)

 10

Phát triển chuỗi giá trị ngắn phục vụ giảm nghèo cấp huyện, tỉnh Bến Tre

Ts. Huỳnh Trường Huy

 (Tư vấn trưởng)

 

 

Dự án DBRP Bến Tre

2012-2013

(đã nghiệm thu, 02-2013)

 11

Xây dựng kế hoạch thông tin, truyền thông, giáo dục đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng

Ts. Huỳnh Trường Huy         (Đồng tư vấn)

 

 

Dự án SME Sóc Trăng

2012-2013

(đã nghiệm thu, 03-2013)

 12

Giải pháp thu hút và phát triển lực lượng lao động tại các khu công nghiệp ở ĐBSCL

Hoàng Thị Hồng Lộc Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Cần Thơ 03/2011 đến 12/2011

 13

Phân tích hành vi sử dụng và phản ứng trả phí túi ni lông của người dân thành phố Cần Thơ

Ths. Võ Hồng Phượng

T2010-14

Cấp trường

2010

(đã nghiệm thu, 12-2010)

 14

Phân tích các yếu tố tác động và giải pháp phát triển ngành nghề truyền thống ở đồng bằng sông Cửu Long

 Ts. Huỳnh Trường Huy

 

 

 

B2007-16-72

Cấp Bộ

2007-2008

(đã nghiệm thu, 10-2008)

 15

Đánh giá chất lượng dịch vụ của sản phẩm du lịch và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ths. Võ Hồng Phượng

 

 

B2007-16-70

Cấp Bộ

2007-2008

 

 16

Phân tích tình hình tiêu thụ lúa tại huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Ths. Võ Hồng Phượng

14/NPT-B2007

Cấp cơ sở

2008

 17

Phân tích thực trạng dịch chuyển lao động của đồng bào dân tộc Khơ me tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Ts. Huỳnh Trường Huy

 

06/NPT-B2007

Cấp cơ sở

2007-2008

(đã nghiệm thu, 02-2009)

 18

Phân tích tác động của KHKT đến hiệu quả sản xuất lúa tại Cần Thơ và Sóc Trăng

Ts. Huỳnh Trường Huy

 

T2006-38

Cấp cơ sở

2006

(đã nghiệm thu, 11-2006)

* Liên hệ chủ nhiệm đề tài NCKH/dự án, nếu Quý vị có nhu cầu tham khảo Bản báo cáo kết quả NCKH (qua e-mail)  

BỘ MÔN QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

1. GIỚI THIỆU

      Với tiềm năng phát triển đa dạng các loại hình du lịch: sinh thái, biển, tâm linh, và văn hóa. Đồng bằng sông Cửu Long hàng năm trở thành điểm đến thú vị của hơn 1,3 triệu du khách nội địa và quốc tế. Theo dự báo đến năm 2020, ngành công nghiệp không khói này sẽ tạo ra cơ hội việc làm cho hơn 200.000 lao động; trong khi hiện nay toàn vùng chỉ có hơn 23.000 lao động tham gia ngành. Nhận thấy rằng đây là nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực du lịch qua đào tạo và kỹ năng chuyên môn tốt trong thời gian tới.

      Thuộc Khoa Kinh tế, Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành rất tự hào là nơi cung cấp các chương trình đào tạo uy tín và cạnh tranh về lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 

 

 

      Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành được thành lập vào tháng 8 năm 2013 từ tổ chuyên ngành du lịch thuộc Bộ môn Marketing và Du lịch-dịch vụ, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý trong lĩnh vực du lịch và lữ hành.

      Hiện tại, Bộ môn quản lý chương trình đào tạo bậc đại học chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành. Đồng thời, Bộ môn cũng tham gia huấn luyện ngắn hạn, tư vấn và nghiên cứu theo nhu cầu của các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn, và lữ hành.

 

2. MỘT SỐ LĨNH VỰC ĐÀO TẠO, TƯ VẤN VÀ NGHIÊN CỨU TRỌNG TÂM

  • Tổ chức sự kiện điểm đến
  • Quản trị kinh doanh lữ hành
  • Phân tích nhu cầu du lịch
  • Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch và lữ hành
  • Kỹ năng lễ tân
  • Xây dựng kế hoạch truyền thông doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ
  • Phát triển du lịch có trách nhiệm
  • Phân tích và định giá điểm du lịch
  • Xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng
  • Xác định sức chứa của điểm đến du lịch.

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

1202402

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn