TT

Tên báo cáo

Người báo cáo

Đơn vị tổ chức

 

Ngày và nơi tổ chức

1

Xây dựng khung lý thuyết về động lực làm việc ở khu vực công tại Việt Nam

Hoàng Thị Hồng Lộc

Hội thảo khoa học thường niên lần thứ 3 - năm 2014: “Phát triển kinh tế-xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Khoa Kinh Tế, Đại học Cần Thơ

Ngày 5/12/2014

Khoa Kinh Tế, Đại học Cần Thơ

2

Phân tích thị trường Cam Xoàn, Quýt đường của tỉnh Hậu Giang

Nguyen Tri Nam Khang

 

2013

3

Analysis of labor migration flows in the Mekong Delta of Viet Nam

Huynh Truong Huy, Le Nguyen Doan Khoi

 

 

 

Bài báo | Tham luận

Tác giả

Tạp chí | Kỷ yếu hội thảo

Số ISSN

Tập (Số)

Trang

Năm

Phân tích khung năng lực nghề nghiệp của nhân viên trong
lĩnh vực nhà hàng-khách sạn tại thành phố Cần Thơ
Huỳnh Trường Huy, Bùi Tuấn Cường Khoa học Kinh tế 0866-7969 6(1) 63-77 2018
Phân tích các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp của nhân lực ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu Huỳnh Trường Huy & Nguyễn Kiến Duy Khoa học 1859-4816 28 21- 30 2017
Analysis of the employment choice for the Mekong River Delta region migrants in urban destinations in Vietnam Huynh Truong Huy

Intercultural Perspectives in Multicultural Era: Value & Life World

(Editor: Jung Ok Lee & Nanhee Shin)

CMPress, Korea

978-89-7257-474-3 93330

  151-171 2017
Phân tích hành vi ứng phó trong điều kiện không chắc chắn về việc làm của nhân viên ngân hàng tại thành phố Cần Thơ  Huỳnh Trường Huy, Hồ Hoàng Trúc Phương, & Lê Long Hậu Kinh tế và Phát triển 1859-0012 239 92 - 99 2017
Phân tích mối tương quan giữa phát triển đô thị hóa và thu nhập tại vùng đồng bằng sông Cửu Long  Huỳnh Trường Huy & Huỳnh Quang Minh Khoa học Thương mại 1859-3666 97 3 - 9 2016

Ước lượng giá trị kinh tế du lịch của thành phồ Cần Thơ theo phương pháp chi phí du lịch cá nhân 

Huỳnh Trường Huy

 

Kinh tế và Phát triển

 

1859-0012

 

229

 

71 - 79

 

2016

 

Economic effects of labor migration on agricultural production of farm households in the Mekong River Delta region of Vietnam Huynh Truong Huy & Walter Nonneman

Asian and Pacific Migration Journal (ISI)

0117-1968 25 (1)  3-21 2016
Tác động của đô thị hóa đến phát triển thương mại dịch vụ tại đồng bằng sông Cửu Long

Huỳnh Trường Huy

 

Khoa học Thương mại 1859-3666 77+78 35-46 2015
Estimation of family labor supply: Evidence from the Mekong River Delta in Viet Nam Huỳnh Trường Huy Can Tho University Journal of Science 1859-2333 1 110-115 2015
Phân tích năng suất nghiên cứu khoa học của giảng viên nữ tại Trường ĐH Cần Thơ Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Đức Vinh, Lương Trần Thanh Thảo

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333 36.D 81-91 2015
Phân tích sự thay đổi nhu cầu thị trường xe gắn máy tại thành phố Cần Thơ Huỳnh Trường Huy & Trần Túy Hỷ

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333 38.D 16-24 2015

Phân tích thực trạng dịch vụ công viên tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Nguyen Tri Nam Khang, Huynh Truong Huy,

Kỷ yếu hội thảo: Phát triển kinh tế-xã hội ĐBSCL năm 2015

978-604-919-513-6

 

347-363

2015

Phân tích các nhân tố ảnh hướng đến động lực làm việc của cán bộ công chức, viên chức: trường hợp nghiên cứu quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Hoàng Thị Hồng Lộc

Sách chuyên khảo: Từ phân tích đến đối thoại; NXB Khoa học Xã hội

 

 

152-170

 

2015

Đánh giá năng lực nghề nghiệp của nhân viên du lịch tại các điểm đến du lịch ĐBSCL

Huỳnh Trường Huy & Võ Hồng Phượng

Khoa học thương mại

1859-3666

82+83

99-108

2015

Năng suất nghiên cứu khoa học: xây dựng các giả thuyết đối với trường hợp của Trường ĐH Cần Thơ Huỳnh Trường Huy

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333 32.C 25-35 2014

Nét độc đáo của ẩm thực Việt Nam qua đánh giá của khách quốc tế

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

 

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

30

51-59

5/2014

Chất lượng cuộc sống của người dân tại các địa bàn chịu tác động của du lịch tỉnh Vĩnh Long

Nguyen Tri Nam Khang

Duong Que Nhu

 

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

30

100-105

5/2014

Sự khác biệt trong đánh giá về điểm đến Việt Nam

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

Du lịch Việt Nam

 

1&2

56-57

2014

Xây dựng khung lý thuyết về động lực làm việc ở khu vực công tại Việt Nam

Hoàng Thị Hồng Lộc, Nguyễn Quốc Nghi

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

32

97-105

2014

Giải pháp phát triển làng nghề truyền thống kết hợp  với du lịch tỉnh Hậu Giang

Nguyen Tri Nam Khang

Mai Van Nam

Duong Que Nhu

 

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

28

17-25

12/2013

Phát triển du lịch bền vững từ các tiếp cận hình ảnh điểm đến

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

Nghiên cứu kinh tế

 

425

70

10/2013

Tác động của hình ảnh điểm đến Việt nam đến dự định quay trở lại của du khách quốc tế

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

 

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

27D

1

8/2013

Logo và slogan Việt Nam một năm nhìn lại

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

Du lịch Việt Nam

 

07

22

7/2013

Kinh nghệm xây dựng logo và slogan cho điểm đến du lịch bền vững từ góc nhìn du khách

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

HT phát triển các nguồn lực cho du lịch Miền Trung và Tây Nguyên

 

1

129

7/2013

Giải pháp sử dụng nguồn Internet hiệu quả trong phát triển du lịch bền vững

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

HT phát triển các nguồn lực cho du lịch Miền Trung và Tây Nguyên

 

1

79

7/2013

Phân khúc thị trường du lịch sinh tháo Phú Quốc

 

Nguyen Tri Nam Khang;

Duong Que Nhu

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

25

70

5/2013

Các yếu tố tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Phú Son, Nguyễn Thị Thu An, Võ Hồng Phượng

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

27

84-93

2013

Đánh giá hiệu quả huy động người dân tham gia vào đời sống chính trị ở cấp cơ sở trên địa bàn Tp. Cần Thơ

Hoàng Thị Hồng Lộc

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sinh viên – Học viên cao học – Nghiên cứu sinh khoa Kinh Tế - QTKD

 

 

103 – 113

 

2013

Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của công nhân tại các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long

Hoàng Thị Hồng Lộc, Lê Thị Diệu Hiền

 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sinh viên – Học viên cao học – Nghiên cứu sinh khoa Kinh Tế - QTKD

 

 

263-268

2013

Đo lường tác động của phát triển du lịch quốc tế đến phát triển kinh tế trường hợp các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Phú Son, Ngô Mỹ Trân, Võ Hồng Phượng

Phát triển kinh tế

 

1859-1124

257

11-19

2012

Phân khúc thị trường khách du lịch tại Phú Quốc

Đinh Công Thành, Nguyễn Văn Mến, Phạm Lê Hồng Nhung, Võ Hồng Phượng

Kỷ yếu khoa học Phát triển kinh tế – xã hội và chiến lược quản trị của doanh nghiệp ở ĐBSCL

 

 

70-80

2012

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Phú Quốc

 

Đinh Công Thành, Phạm Lê Hồng Nhung, Võ Hồng Phượng, Mai Thị Triết

Kỷ yếu khoa học Phát triển kinh tế – xã hội và chiến lược quản trị của doanh nghiệp ở ĐBSCL

 

 

195-202

2012

Các yếu tố sẵn lòng chi trả phí xử lý túi ni lông của hộ gia đình: Trường hợp ở Thành phố Cần Thơ

Huỳnh Trường Huy, Võ Hồng Phượng

Kinh tế Môi trường

 

1559-1906

8

20-26

2011

Đánh giá mức độ hài lòng của nông hộ đối với phương pháp tập huấn Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Quốc Nghi, Hoàng Thị Hồng Lộc, Lê Thị Diệu Hiền

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

17b

97-105

 

2011

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với các văn phòng công chứng ở Tp.Cần Thơ

Nguyễn Quốc Nghi, Hoàng Thị Hồng Lộc, Lê Thị Diệu Hiền

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

17b

106 – 112

2011

Phát triển kinh tế Việt Nam bền vững từ góc độ phân phối thu nhập

Hoàng Thị Hồng Lộc

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế; NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân

 

 

337 – 343

2011

Hợp tác phát triển kinh tế bền vững Việt Nam – Lào: nhìn từ góc độ FDI của Việt Nam

Hoàng Thị Hồng Lộc, Nguyễn Quốc Nghi

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế; NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân

 

 

101-117

2011

Các yếu tố sẵn lòng chi trả phí xử lý túi ni lông của hộ gia đình: Trường hợp ở Thành phố Cần Thơ

Huỳnh Trường Huy, Võ Hồng Phượng

Kinh tế Môi trường

1559-1906

8

20-26

2011

Analysis of labor migration flows in the Mekong Delta of Viet Nam

Huynh Truong Huy, Le Nguyen Doan Khoi

Springer

1574-0919

45

115-140

2011

The economic transition and migration of Vietnam and the Mekong Delta region

Huynh Truong Huy

 

Tạp chí  quốc tế Centre for ASEAN Studies (CAS); University of Antwerp.

2031-065X

78

1-26

2011

A survey of plastic bag and waste disposal by households in Cantho City Huỳnh Trường Huy, Võ Hồng Phượng Phát triển kinh tế 1859-1124 196 30-36 2010

Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình canh tác nông nghiệp: nghiên cứu trường hợp ở huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

Hoàng Thị Hồng Lộc, Nguyễn Quốc Nghi, Nguyễn Thị Mỹ Linh

Kỷ yếu Khoa học: Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp; NXB Đại học Cần Thơ

 

 

73-82

2010

Du lịch và môi trường chợ nổi Cái Răng

Nguyen Quoc Nghi

Nguyen Tri Nam Khang

Du lịch Việt Nam

 

 

 

11/2009

Measures to attract tourists to Can Tho city

Nguyen Quoc Nghi, Hoang Thi Hong Loc

Economic Development Review

 

181

16-20

 

2009

Phát triển du lịch sinh thái tại Thành phố Cần Thơ

Mai Văn Nam, Võ Hồng Phượng

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

11

112-122

2009

Scale Efficiency and Technical Efficiency Analysis of Rice Producing Households in Mekong Delta

Huỳnh Trường Huy, Võ Hồng Phượng, La Nguyễn Thùy Dung

Phát triển kinh tế

1859-1124

167

22 - 27

2008

 

 

TT

Dự án

Chủ nhiệm

Cấp quản lý

Thời gian

thực hiện

1

Khảo sát, thống kê du lịch thành phố Cần Thơ

PGs.Ts. Huỳnh Trường Huy

Ts. Hồ Lê Thu Trang

Sở VHTTDL TPCT

2019

2

Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

PGs.Ts. Nguyễn Phú Son

PGs.Ts. Huỳnh Trường Huy

Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

2018-2019

3

Xây dựng đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh an giang giai đoạn 2018 – 2020

PGs.Ts. Nguyễn Phú Son

PGs.Ts. Huỳnh Trường Huy và cộng sự

Sở NN&PTNT An Giang

2018-2019

4

Đánh giá mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, đề xuất danh sách mô hình nhân rộng và tài liệu hóa các mô hình thành công đầu tư từ Quỹ CCA năm 2016 - 2017

PGs.Ts. Huỳnh Trường Huy

 

ADM Trà Vinh

2018

5

Phân tích các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp ở tỉnh an giang

PGs.Ts. Nguyễn Phú Son

PGs.Ts. Huỳnh Trường Huy và cộng sự

ILO Việt Nam

2017-2018

Xây dựng kế hoạch hành động và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp cấp huyện (tôm biển, tôm càng xanh, dê, gà, chôm chôm, lúa, chỉ xơ dừa), tỉnh Bến Tre

PGs.Ts. Huỳnh Trường Huy

 

AMD Bến Tre

2016

Xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu

PGs.Ts. Huỳnh Trường Huy 

AMD Bến Tre

2015

8

Xây dựng kế hoạch thông tin, truyền thông, giáo dục đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng

Ts. Nguyễn Phú Son

Ts. Huỳnh Trường Huy 

Dự án SME

Sóc Trăng

2012-2013

Phát triển chuỗi giá trị ngắn phục vụ giảm nghèo cấp huyện, tỉnh Bến Tre

Ts. Huỳnh Trường Huy

 

Dự án DBRP

Bến Tre

2012-2013

* Liên hệ chủ nhiệm đề tài NCKH/dự án, nếu Quý vị có nhu cầu tham khảo Bản báo cáo kết quả NCKH (qua e-mail)  

 

TT

Đề tài

Chủ nhiệm

Mã số/

Cấp quản lý

Thời gian

thực hiện

1

Chuỗi giá tôm biển vùng ĐBSCL

PGs.Ts. Nguyễn Phú Son

Cấp nhà nước, Tây Nam bộ

2018-2020

Giải pháp nâng cao năng lực nguồn nhân lực du lịch vùng ĐBSCL

PGs.Ts. Huỳnh Trường Huy

B2016-TCT-18 Cấp Bộ

2016-2017 

Nâng cao chất lượng dịch vụ công viên trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

PGs.Ts. Huỳnh Trường Huy

DP2014-07-22 Cấp cơ sở -

Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

2014-2015

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên nữ tại Trường ĐHCT

PGs.Ts. Huỳnh Trường Huy

T2014-17

2014

Phân tích hành vi sử dụng và phản ứng trả phí túi ni lông của người dân tại thành phố Cấn Thơ

Ths. Võ Hồng Phượng

T2010-14 

2010

Phân tích các yếu tố tác động và giải pháp phát triển ngành nghề truyền thống ở đồng bằng sông Cửu Long

Ts. Huỳnh Trường Huy

B2007-16-72 Cấp Bộ

2007-2008

Đánh giá chất lượng dịch vụ của sản phẩm du lịch sinh thái và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái vùng ĐBSCL

Ths. Võ Hồng Phượng

B2007 Cấp Bộ

2007-2008

Phân tích thực trạng dịch chuyển lao động của đồng bào dân tộc Khơ me tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Ts. Huỳnh Trường Huy

 

06/NPT-B2007 Cấp cơ sở

2007-2008

Phân tích tình hình tiêu thụ lúa tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Ths. Võ Hồng Phượng

NPT-B2007 Cấp cơ sở

2008

10

Phân tích tác động của KHKT đến hiệu quả sản xuất lúa tại Cần Thơ và Sóc Trăng

Ts. Huỳnh Trường Huy

 

T2006-38 Cấp cơ sở

2006

 

* Liên hệ chủ nhiệm đề tài NCKH/dự án, nếu Quý vị có nhu cầu tham khảo Bản báo cáo kết quả NCKH (qua e-mail)  

Tên công trình Tác giả Tạp chí | Kỷ yếu hội thảo Mã số ISSN/ISBN Tập (Số) Trang Năm

Tourism Employee’s

balancing work,

family, and training in

the tourism city

Phạm Lê Hồng

Nhung, Chung

Namho, William

Cannon Hunter

& Robert John

Hart

Journal of Tourism

and Leisure

Research

1229-0424

31(3)

27-42

2019

How do green attributes elicit pro-environmental behaviors in guests? The case of green hotels in Vietnam

Ho Le Thu Trang, Jin-Soo Lee & Heesup Han

Journal of Travel & Tourism Marketing (Scopus - Q1)

1054-8408

36

1-16

2018

Water conservation and waste reduction management for increasing guest loyalty and green hotel practices

Heesup Han, Jin-Soo Lee, Ho Le Thu Trang, Wansoo Kim

International Journal of Hospitality Management (Scopus - Q1)

0278-4319

75

58-66

2018

Measuring ROI: A

Work-Life Balance

Meeting at ABC

Hotel Co., Central Vietnam

Pham Lê Hồng

Nhung &

Bradley Brennan

International Journal

of Research in

Tourism and

Hospitality

2455-0043

4(4)

45-52

2018

Analysis of the employment choice for the Mekong River Delta region migrants in urban destinations in Vietnam

Huynh Truong Huy

Intercultural Perspectives in Multicultural Era: Value & Life World

(Editor: Jung Ok Lee & Nanhee Shin)

CMPress, Korea

978-89-7257-474-3 93330

 

151-171

2017

Economic effects of labor migration on agricultural production of farm households in the Mekong River Delta region of Vietnam

Huynh Truong Huy & Walter Nonneman

Asian and Pacific Migration Journal (ISI)

0117-1968

25 (1)

3-21

2016

Modelling migration flows in the Mekong River Delta region of Vietnam: an augmented gravity approach

Huynh Truong Huy and Walter Nonneman

CAS Discussion Paper, University of Antwerp

2031-065X

81

 

2012

Push and pull forces and migration in Vietnam

Huynh Truong Huy and Walter Nonneman

CAS Discussion Paper, University of Antwerp

2031-065X

80

 

2012

Analysis of labor migration flows in the Mekong Delta of Viet Nam

Huynh Truong Huy, Le Nguyen Doan Khoi

Springer

1574-0919

45

115-140

2011

Herding behaviour in an emerging stock market: empirical evidence from Vietnam

Ngo My Tran, Huynh Truong Huy

Research Journal of Business Management

1819-1932

5 (2)

51-76

2011

The economic transition and migration of Vietnam and the Mekong Delta region

Huynh Truong Huy

 

CAS Discussion Paper, University of Antwerp

2031-065X

78

1-26

2011

Inbound tourism market segmentation of the Andaman Cluster, Thailand

Hồ Lê Thu Trang & Kullada Phetveroon

Proceedings of Asia Pacific Forum in Tourism

 

8

 

2009

Technical efficiency of rice-producing households in the Mekong Delta of Viet Nam

Huỳnh Trường Huy

Asian Journal of Agriculture and Development

1656-4383

6(2)

31-50

2009

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

2515490

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn