BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 25 ĐỢT 1 (2018 – 2020)

 

TT

NGÀNH HỌC

ĐƠN VỊ  QUẢN LÝ

THỜI GIAN SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT

1

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy.

Khoa Công nghệ

8h00 ngày 15/5/2018

Hội trường Khoa Công nghệ, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

2

Hệ thống thông tin.

Khoa CNTT và TT

14h00 ngày 15/5/2018

Hội trường 1 Khoa CNTT và TT, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

3

Lý luận và PPDH Bộ môn Văn TV.

Lý luận và PPDH Bộ môn Toán.

Khoa Sư phạm

8h00 ngày 15/5/2018

9h30 ngày 15/5/2018

Phòng Chuyên đề Khoa Sư phạm,  Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

4

Lý luận và PPDH Bộ môn Tiếng Anh.

Khoa Ngoại ngữ

9h00 ngày 15/5/2018

Phòng 301/C2, Nhà học C2 Khoa Sư phạm, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.5

 

Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai, Kỹ thuật môi trường.

Khoa Môi trường và TNTN

8h00 ngày 15/5/2018

Hội trường 1 Khoa Môi trường và TNTN, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.6

 

Luật kinh tế.

Khoa Luật

9h00 ngày 15/5/2018

Phòng 101 Khoa Luật, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

7

Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế học, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế.

Khoa Kinh tế

7h30 ngày 15/5/2018

Phòng 102/KT nhà học Khoa Kinh tế, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

8

Nuôi trồng thủy sản.

Khoa Thủy sản

9h00 ngày 15/5/2018

Phòng họp Khoa Thủy sản, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.9

 

Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Công nghệ thực phẩm.

Khoa NN và SHƯD

8h30 ngày 15/5/2018

Hội trường 007, Khoa Nông nghiệp và SHƯD, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

10

Hóa hữu cơ, Hóa lý thuyết và hóa lý, Sinh thái học, Vật lý lý thuyết và vật lý toán.

Khoa Khoa học Tự nhiên

9h00 ngày 15/5/2018

Phòng Chuyên đề Khoa Khoa học Tự nhiên, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.11

 

Văn học Việt Nam.

Khoa KHXH và NV

9h00 ngày 15/5/2018

Hội trường Khoa Khoa học Xã hội và NV, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

12

Công nghệ sinh học.

 

Viện NC và PT CNSH

9h00 ngày 15/5/2018

Phòng 106, Cổng C Viện NC và PT Công nghệ sinh học, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

13

Phát triển nông thôn.

Viện NCPT ĐBSCL

9h00 ngày 15/5/2018

Trung tâm Đào tạo nghề Viện NCPT Đồng bằng Sông Cửu Long, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4583858

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn