Các học viên mến!

Khoa gửi danh sách học viên đăng ký bảo vệ luận văn cao học đợt 3 năm 2018 đến 17:00, ngày 30.10.2018. Một số ghi chú như sau:
1) Những học viên chưa nộp bài cho cô Phượng theo thời gian quy định (có tên hoặc không có tên trong danh sách này) sẽ không được bảo vệ.
2) Những học viên có tên nhưng nhập không đúng, đề nghị nhập lại theo yêu cầu.
3) Những học viên có nộp bài nhưng không có tên đề nghi nhập bổ sung 
- Những học viên trong mục 2) và 3) thực hiện đến hết ngày mai 01/11/2018:       form đăng ký...
- Đề nghị học viên nhập và kiểm tra tính chính xác của nội dung, nếu có sai sót học viên chịu trách nhiệm. 
- Những học viên thấy có sai sót trong danh sách này đề nghị tiến hành nhập lại.
 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4583602

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn