TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

VÀ TƯ VẤN KINH TẾ (CENTREC)

 Số:      /CV.2018/TTTVKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cần Thơ, ngày    tháng    năm 2018 

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỐNG KÊ (SPSS)

 

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC) thuộc Trường Đại học Cần Thơ chiêu sinh khóa đào tạo ngắn hạn Phân tích dữ liệu thống kê:

THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI VÀ MÃ HÓA SỐ LIỆU

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỐNG KÊ

Học phí: 900.000 đồng

Đối tượng tham dự:

Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Kinh tế, Y học và Khoa học xã hội và nhân văn; đặc biệt là sinh viên năm cuối và học viên cao học đang chuẩn bị làm đề tài nghiên cứu cũng như luận văn tốt nghiệp ở các ngành Kinh tế, Y học và Khoa học xã hội; nhân viên của các công ty có nhu cầu nghiên cứu thị trường

Mục tiêu đào tạo:

Khóa ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, và trang bị cho các học viên các phương pháp phân tích dữ liệu thống kê cơ bản và nâng cao bằng SPSS và AMOS để có thể thực hiện các dự án và đề tài nghiên cứu một cách độc lập.

Chương trình học:

Học viên sẽ được đào tạo những nội dung có liên quan đến việc thiết kế bảng câu hỏi, mã hóa và nhập dữ liệu, thực hiện các phân tích thống kê cơ bản, các loại kiểm định giả thuyết, cách thực hiện phân tích hồi quy, cùng với các phương pháp kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, và phân tích nhân tố. Đặc biệt, phương pháp phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) bằng AMOS cũng được hướng dẫn thực hiện trong khóa học này.

Dự kiến Khai giảng tuần: 12/11/2018   

Thời gian học: Buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu, 18h30-21h00

Địa điểm học: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ

Liên hệ đăng ký:

  Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC).

  • Địa chỉ: Khu II, Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT.
  • ĐT: 0292 3840 2540932 928 922
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: http://ce.ctu.edu.vn/
  • Chi tiết: https://ce.ctu.edu.vn/thong-bao-chieu-sinh.html 
  • Fanpage: https://www.facebook.com/CENTREC.CTU/                                                                       

GIÁM ĐỐC

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4583694

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn