TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

 ----------------

                             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

--------------------------------

Cần Thơ, ngày  3   tháng 5   năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Kế hoạch bảo vệ luận văn tốt nghiệp hệ chính quy

 học kỳ 2, năm học 2018-2019 

           

            Thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp hệ chính quy, học kỳ 2 năm học 2018 - 2019, Khoa thông báo đến giáo viên hướng dẫn và sinh viên về việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp, cụ thể như sau:

  1. Sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngày từ 14/5/2019 đến hết ngày 17/5/2019 (sáng bắt đầu 7g30 và chiều 13g30).
  2. Hội đồng bảo vệ được bố trí tại các phòng học và Bộ môn thuộc Khoa Kinh tế;
  3. Danh sách thứ tự và địa điểm sinh viên bảo vệ luận văn sẽ được niêm yết vào ngày 9/5/2019.

 

Để việc tổ chức báo cáo luận văn tốt nghiệp hệ chính qui học kỳ 2, năm học 2018-2019 được hoàn thành tốt, Khoa đề nghị thực hiện một số công việc sau:

 

Nội dung công việc

Người phụ trách

 

 

 

 

Thời gian bảo vệ và địa điểm mượn thiết bị trong thời gian bảo vệ

Thời gian bảo vệ:

Đợt 1: cả ngày 14 và 15/5/2019.

- Địa điểm: các phòng học trong Khoa và các bộ môn.

Đợt 2: cả ngày 16 và cả ngày 17/5/2019.

- Địa điểm: các phòng học trong Khoa và các bộ môn.

Hỗ trợ thiết bị:

- Quý Thầy Cô liên hệ (Cô Lê Thị Ngọc Vân, Thầy Huỳnh Phú Tân) để được hỗ trợ thiết bị trong thời gian bảo vệ.

 

Chuẩn bị địa điểm bảo vệ

- Sinh viên ở các tổ nhân viên quản lý phòng học chuẩn bị bàn ghế phục vụ các tổ bảo vệ.

 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh đề nghị liên hệ Chủ tịch hội đồng (Thầy Trương Đông Lộc) hoặc Thư ký hội đồng (Cô Lê Kim Thanh) để được hỗ trợ kịp thời.               

 P.TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

TRƯƠNG ĐÔNG LỘC 

 

Nơi nhận:                                                                                           

  • GVHD;
  • Niêm yết;
  • Lưu VP.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

2291022

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn