TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

Số:   181   /KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -Tự Do - Hạnh Phúc 


Cần Thơ, ngày   2     tháng  7    năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v nhận giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp

 học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

 

----- Theo kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2019-2020, Khoa Kinh tế thông báo đến tất cả sinh viên có đăng ký thực tập nhận giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp, cụ thể như sau:

  • Thời gian nhận: cả ngày 10 và 11/7/2019.

- Sáng 8g00-10g00

- Chiều 14g00- 16g00

  • Địa điểm nhận: Ban cán sự liên hệ Văn Phòng Khoa nhận theo danh sách sinh viên đăng ký luận văn HK1 NH 2019-2020.
  • Trường hợp sinh viên học ngành 2, sinh viên khóa cũ liên hệ Văn Phòng Khoa nhận cá nhân theo thời gian trên.

- Sinh viên không cần nộp lại giấy giới thiệu đã được cơ quan chấp nhận thực tập cho Khoa, sinh viên chỉ cung cấp tên đề tài và cơ quan thực tập cho Ban cán sự lớp tập hợp gửi Khoa theo kế hoạch như thông báo.

- Sinh viên ngành 2, bằng 2 và chậm tiến độ sinh viên nhập và nộp file theo thông báo.

----- Đề nghị các sinh viên có liên quan thực hiện theo tinh thần thông báo trên.

 

P.TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

TRƯƠNG ĐÔNG LỘC

 

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

2362858

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn