Thông báo V/v đăng ký học phần Thuế (KT330) và Quản trị học (KT103)

hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2020-2021

 

     Về vấn đề đăng ký học phần học kỳ 1, năm 2020-2021 Khoa thông báo các em sinh viên đào tạo ở các ngành đại trà không đăng ký vào các lớp học phần Thuế (KT330) và Quản trị học (KT103) có thông tin như bảng bên dưới:

STT Mã HP Ký hiệu Thứ Tiết bđ Số tiết Phòng Lớp TT/CLC Sĩ số Tên học phần
1 KT103 01 2 6 3 107/KT KT19W4F1 F1 45 Quản trị học
2 KT103 02 5 6 3 105/KT KT19W4F2 F2 45 Quản trị học
3 KT103 03 4 6 3 107/KT KT19W4F3 F3 44 Quản trị học
4 KT103 04 3 6 3 104/KT KT19W4F4 F4 45 Quản trị học
5 KT330 01 4 1 3 107/KT KT18W4F1 F1 44 Thuế
6 KT330 02 5 1 3 202/KT KT18W4F2 F2 44 Thuế
7 KT330 03 5 6 3 107/KT KT18W4F3 F3 50 Thuế

     Do đây là các lớp học phần mở cho ngành đào tạo chất lượng cao nên các em đã đăng ký các nhóm này thì thực hiện điều chỉnh sang các nhóm học phần còn lại.

 

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3716837

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn