TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Cần Thơ, ngày   4    tháng  01  năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v nhập tên đề tài và cơ quan thực tập tốt nghiệp

học kỳ 2 năm học 2021-2022

 

     Để chuẩn bị công phân công giáo viên hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2021-2022.  Khoa Kinh tế thông báo đến tất cả các sinh viên có đăng ký thực hiện luận văn và tiểu luận một số nội dung có liên quan, cụ thể như sau:

- Các em sinh viên đi thực tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 nhập tên đề tài và cơ quan thực tập vào đường link đến 8/01/2022 để Khoa tổng hợp và phân công giáo viên hướng dẫn.

Đường link:

- Link nhập tên đề tài và cơ quan thực tập HK2, 2021 - 2022...

- MSSV:

- Họ tên sinh viên:

- Lớp:

- Mã  luận văn đăng ký: KT399, KT401….

- Tên đề tài:

- Tên cơ quan:

* Lưu ý: Sinh viên chỉ được nhập 1 lần, nếu có điều chỉnh liên hệ Khoa điều chỉnh theo kế hoạch thực tập.

Lưu ý:

- Đề nghị sinh viên các lớp có liên quan thực hiện theo tinh thần thông báo trên, trường hợp sinh viên có đăng ký luận văn học kỳ 2 năm học 2021-2022 nhưng không nhập tên đề tài và cơ quan thực tập Khoa sẽ không phân công giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp.

P.TRƯỞNG KHOA  

(Đã ký)

TRƯƠNG ĐÔNG LỘC

 

 

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4456922

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn