TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

 Số:    122     / KT

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -Tự Do - Hạnh Phúc

 

Cần Thơ, ngày   26   tháng  4     năm 2022

  

THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐIỂM I LUẬN VĂN HK1 NH 2021-2022

đăng ký bảo vệ luận văn Học kỳ 2, năm học 2021-2022

            

       Để chuẩn bị cho công tác tổ chức bảo vệ luận văn học kỳ 2 năm học 2021-2022, Khoa thông báo đến các em sinh viên đã được GVHD đồng ý cho điểm I luận văn trong học kỳ 1 năm học 2021-2022.

       Trường hợp các hợp đã hoàn thành bài luận văn và được sự đồng ý của GVHD sẽ đăng ký bảo vệ luận văn trong đợt tháng 5/2022, các em sẽ đăng ký vào đường link Khoa gửi đính kèm đến hết ngày 10/5/2022 để Khoa tổng hợp lên danh sách bảo vệ.

       Đường link đăng ký bảo vệ luận văn đính kèm (click vào link hoặc copy link dán vào trình duyệt web):

                     https://forms.gle/VV4ikVUeBMh6yTtU8

Lưu ý: link này chỉ sử dụng cho các sinh viên có điểm I luận văn trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 các ngành Kinh tế đại trà và chất lượng cao.

P.TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

TRƯƠNG ĐÔNG LỘC

                                                                                               

                                               

 

 

                                               

 Nơi nhận:

  • SV điểm I luận văn HK1 NH 2021-2022
  • Lưu VP.

 

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4456924

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn