TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

------------------

Số: 183 /TB- KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---------------------------------------

Cần Thơ, ngày 8 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Kế hoạch bảo vệ luận văn tốt nghiệp hệ chính quy

học kỳ 2, năm học 2017-2018

 

Thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp hệ chính quy, học kỳ 2 năm học 2017 - 2018, Khoa thông báo đến giáo viên hướng dẫn và sinh viên về việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1.Sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngày từ 15/5/2018 đến 17/5/2018 (sáng bắt đầu 7g30 và chiều 13g30).

2.Hội đồng bảo vệ được bố trí tại các phòng học thuộc Khoa Kinh tế;

3.Danh sách thứ tự và địa điểm sinh viên bảo vệ luận văn sẽ được niêm yết vào ngày 11/5/2018.

Để việc tổ chức báo cáo luận văn tốt nghiệp hệ chính qui học kỳ 2, năm học 2017-2018 được hoàn thành tốt, Khoa đề nghị thực hiện một số công việc sau:

 

Nội dung công việc

Người phụ trách

 

 

 

 

Thời gian bảo vệ và

địa điểm mượn thiết bị trong thời gian bảo vệ

Thời gian bảo vệ:

Đợt 1: cả ngày 15 và sáng 16/5/2018.

- Địa điểm: các phòng học trong Khoa.

Đợt 2: chiều ngày 16 và cả ngày 17/5/2018.

- Địa điểm: các phòng học trong Khoa.

Hỗ trợ thiết bị:

- Quý Thầy Cô liên hệ (Cô Ngọc Vân) Văn phòng Khoa để được hỗ trợ thiết bị trong thời gian bảo vệ.

Chuẩn bị địa điểm bảo vệ

- Sinh viên ở các tổ nhân viên quản lý phòng học chuẩn bị bàn ghế phục vụ các tổ bảo vệ.

 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh đề nghị liên hệ Chủ tịch hội đồng (Thầy Trương Đông Lộc) hoặc Thư ký hội đồng (Cô Lê Kim Thanh) để được hỗ trợ kịp thời.

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

LÊ KHƯƠNG NINH

Nơi nhận:

  • GVHD;
  • Niêm yết;
  • Lưu VP.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3728333

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn