TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

------------------------------

Số: 194/KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

-------------------------------------

Cần Thơ, ngày 14 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

( V/v nộp luận văn cho Thư viện Khoa )

 

 Thư viện Khoa Kinh tế  thông báo đến tất cả sinh viên làm luận văn học kỳ II năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

  • Đối với tập thể lớp:

     Đại diện lớp sẽ tập hợp mỗi sinh viên: 1 quyển luận văn và  nộp kèm danh sách sinh viên nộp (file danh sách  gửi vào email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) theo mẫu:

 

TT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

1

B1302263

Nguyễn Văn A

Phân tích….

2

…..

…..

 

  • Đối với cá nhân ( học vượt, chậm tiến độ…): Nộp 1 quyển luận văn .

 

Thời gian nộp: Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 31/5/2018

 

Lưu ý: Đề nghị sinh viên thực hiện đúng tinh thần thông báo trên. Nếu trường hợp sinh viên không nộp đúng theo qui định Khoa, sẽ không nhận được Quyết định tốt nghiệp.

                                                                                   TRƯỞNG KHOA

                                                                                            

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3728392

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn