- Danh sách sinh viên chưa nhập tên đề tài và cơ quan thực tập...

- Link bổ sung tên đề tài và cơ quan thực tập...

*Lưu ý: Sinh viên xem "Danh sách sinh viên chưa nhập tên đề tài và cơ quan thực tập..." nếu có tên thì click vào link để bổ sung thông tin như form đính kèm.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NHẬP TÊN ĐỀ TÀI VÀ CƠ QUAN THỰC TẬP

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

1632038

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn