TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

---------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

--------------------------------------

Cần Thơ, ngày  3   tháng 12   năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Kế hoạch báo cáo tiểu luận tốt nghiệp hệ chính quy

 học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

 

           

            Thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp hệ chính quy, học kỳ 1 năm học 2018 - 2019, Khoa thông báo đến giáo viên hướng dẫn và sinh viên về việc báo cáo tiểu luận  tốt nghiệp, cụ thể như sau: 

  • Thời gian báo cáo: sáng ngày 17/12/2018 (sáng thứ hai)
  • Địa điểm: Phòng họp và Phòng học thuật Khoa
  • Thứ tự và thời gian báo cáo sẽ có danh sách cụ thể vào ngày 7/12/2018.

 Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh đề nghị liên hệ Chủ tịch hội đồng (Thầy Trương Đông Lộc) hoặc Thư ký hội đồng (Cô Lê Kim Thanh) để được hỗ trợ kịp thời.               

 

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

TRƯƠNG ĐÔNG LỘC

Nơi nhận:                                                                                           

  • GVHD;
  • Niêm yết;
  • Lưu VP.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

2291024

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn